Contributie  2017 – 2018

Contributie:

G- en Autistenvoetbal
100,00 €

Contributie:

Pupillen F en Mini’s
100,00 €

Contributie:

Pupillen D en E
125,00 €

Contributie:

Junioren A, B en C
160,00 €

Contributie:

Senioren Heren
245,00 €

Contributie:

Senioren Dames
245,00 €


Contributie:

Zaalvoetbal
165,00 €

Contributie:

Veld- en Zaalvoetbal
345,00 €

Contributie:

Niet-spelend lid
60,00 €


In het contributiebedrag is het wasgeld voor het hele seizoen opgenomen. Bij senioren is een vrijwilligersheffing van 25 euro opgenomen (zie vrijwilligersbeleid)

IBAN:  NL59INGB0000313626 t.n.v. avs-germinal-eds-ggk te Rotterdam

Penningmeester:

Sander Garcia
06-510 889 35
penningmeesterage@telfort.nl

Penningmeester:

Peter Dekkers
06-502 477 10
penningmeesterage@telfort.nl

Wedstrijdsecretaris:

Wim van Vliet (zon & zat)
06-510 136 68
w.vliet74@upcmail.nl

Wedstrijdsecretaris:

John van Jeveren (zat)
06-497 761 41
vera.van.jeveren@hetnet.nl