Vrijwilligersbeleid

Om binnen een voetbalvereniging trainingen en wedstrijden te kunnen organiseren, zijn wekelijks veel activiteiten uit te voeren. Van scheidsrechters tot kantinebezetting en van terreinknecht tot voorzitter: al deze mensen zijn nodig om AGE-GGK als vereniging “te kunnen laten draaien”.
Van alle AGE-GGK leden (zowel spelende als niet-spelende) wordt daarom verwacht dat per voetbalseizoen een aantal uur algemene werkzaamheden wordt verricht. Helaas is er al jaren een tekort aan vrijwilligers.

Het bestuur heeft daarom tijdens de Algemene Leden Vergadering in 2014 voorgesteld een aantal stimulerende maatregelen te nemen.

Met ingang van seizoen 2015-2016 wordt bij de seniorenleden een vrijwilligersheffing in de contributie opgenomen van 25 euro. Deze heffing  k a n  aan het einde van het voetbalseizoen worden teruggevraagd (*) als minimaal 10 uur vrijwilligerswerkzaamheden zijn verricht. Activiteiten waaraan bijvoorbeeld gedacht kan worden, zijn:

● Vervullen van minimaal 3 bar- of keukendiensten per seizoen
● Ondersteunen van bestuursleden met organisatorische of  administratieve zaken
● Ondersteunen van de onderhoudscommissie (bij het onderhoud van velden en kantine)
● Ondersteunen van activiteiten- of sponsorcommissie, PR & communicatie
● Fluiten van (jeugd)wedstrijden op zaterdag of zondag (**)
● “Bemensen” van de commissiekamer (voor het ontvangen van scheidsrechters en tegenstanders, het zetten van thee en dergelijke)
● Het schoonmaken van de kantine en kleedkamers (op doordeweekse dagen)
● Diverse andere activiteiten om de vereniging AGE-GGK “soepel te laten draaien”. Elk initiatief zal worden gestimuleerd door het bestuur

(*)  Uitbetaling zal jaarlijks in oktober plaatsvinden.
(**) Het fluiten van wedstrijden (of vlaggen) bij jouw eigen elftal valt hier niet onder.
Ook van de ouders van jeugdleden wordt een actieve bijdrage verwacht!

Het uitvoeren van de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk vooraf ingepland. Aanmelden kan bij één van de bestuursleden (zie website, pagina hoofd- en jeugdbestuur) of door een email te sturen naar

info@age-rotterdam.nl