Stoppen en/of overschrijving

Indien men wil stoppen of overschrijving wil aanvragen dient men het lidmaatschap bij AGE-GGK vóór 30 mei a.s. op te zeggen bij

Wim van Vliet, dit kan alleen per mail op:

w.vliet74@upcmail.nl