Foto Spelerspas

By 24 oktober 2017Belangrijk, Nieuws

Juiste foto op je spelerspas.
Zoals al eerder aangegeven dient iedereen een juiste foto op zijn/haar spelerspas te hebben.
Dat wil zeggen; geen jolige foto’s, of een foto waar men een zonnebril draagt.
Men moet duidelijk met het gezichtsprofiel herkenbaar zijn.
Dus een gewone normale pasfoto sluit alles uit.

Men heeft nog tot 1 november de tijd om te zorgen dat er een juiste foto op staat.
Daarna kan men deze niet zelf meer wijzigen zal e.e.a. via de KNVB moeten gebeuren.
Met dien verstande dat, indien de foto niet juist is, de spelerspas ongeldig is en men
dus niet meer speelgerechtigd is.

Zorg op tijd voor een juiste foto !!