Paasklaverjassen

Gezien de nodige afmeldingen en gezien de lage opkomst tijdens kerstklaverjassen laten we het paasklaverjassen dit jaar aan ons voorbij gaan.
Met kerstklaverjassen zullen we bekijken of er nog voldoende animo is.

 

Namens de activiteiten commissie

Ron Brusik