Afgelasting door de KNVB district West 2:

De algehele afgelasting wordt bekend gemaakt via teletekst. Dit vind u op    pagina “603”
Het is dus verstandig om bij zeer slecht weer en te verwachten slechte bespeelbaarheid van de velden, in elk geval de teletekst berichtgeving te bekijken en zonodig contact op te nemen met de vereniging, telefoon: 010-4658970

Algehele afgelastingen

Als er in een district teveel velden worden afgekeurd, kiest de KNVB er in sommige gevallen voor om het gehele programma van een dag of weekend in een district te schrappen, soms alleen voor een bepaalde categorie A of B. Dergelijke KNVB-berichten worden op: teletekstpagina 603 geplaatst. Staat er ter hoogte van jouw district (bijv: West II) en ter hoogte van jouw Categorie (Cat. B) “Afgelast”, dan gaat jouw wedstrijd niet door.

Tussen donderdag en op z’n laatst de ochtend van de speeldag voor 8.30 uur wordt bekendgemaakt of er sprake is van een algehele of gedeeltelijke afgelasting. Houd in deze periode deze pagina goed in de gaten.
 

A-categorie West II veldvoetbal

In welk district speel ik?
Weet je niet in welk district je speelt? kijk dan op de kaart.

Elftallen die uitkomen in een ander district dan waartoe zij geografisch behoren, vallen voor wat afgelastingen betreft onder het district dat de betreffende poule organiseert.

Welke categorie ben ik actief?
Categorie A:

Mannen veldvoetbal standaard hoofdklasse t/m de 6e klasse.
Mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse (Zuid II t/m reserve 4e klasse)
A-, B-, C-junioren eredivisie t/m de 1e klasse
D-pupillen 1e divisie, 2e divisie en hoofdklasse
Vrouwen veldvoetbal eredivisie, hoofdklasse, 1e t/m 3e klasse.

B-categorie West II veldvoetbal

In welk district speel ik?
Weet je niet in welk district je speelt? kijk dan op de kaart.

In welke categorie ben ik actief?
Categorie B:

De elftallen/teams die spelen in de overige klassen (zie Cat. A). inclusief alle meisjes junioren die uitkomen in de meisjescompetitie

Bekerwedstrijden veldvoetbal behoren tot categorie A

Wedstrijden die in het kader van de KNVB Beker worden gespeeld vallen wat betreft afgelastingen allen onder de categorie A, ongeacht leeftijdsgroep of niveau. Reden hiervoor is dat de voortgang van de bekercompetitie.

Keuring van de velden

In de afgelopen seizoenen is het (helaas) meer dan eens voorgekomen dat wedstrijden worden afgelast die niet afgelast hadden mogen worden. In voorkomende gevallen heeft dit wellicht geleid tot vervelende gevolgen waarbij aan het betreffende elftal/de vereniging een boete is opgelegd door de Tuchtcommissie en zelfs punten in mindering. Vandaar even in het kort de regelingen hierover.
Wanneer er geen sprake is van een algehele afgelasting, maar wel van een mindere terreingesteldheid bij een club, dan is de consul (een keurmeester/official die gaat over de bespeelbaarheid van het veld) belast met de keuring van de velden. Hij beoordeelt of op het speelveld wedstrijden mogen worden gespeeld en of deze bespeelbaar is. Let wel: de consul beslist niet welke wedstrijden wel of niet doorgaan. Dit is voorbehouden aan het bestuur van de thuisspelende club.

Hierbij geldt dat:

de 1e elftallen, landelijke A-,B- en C-junioren t/m de 2e Divisies en de landelijke dames (Hoofd- en 1e klasse) op een veld moeten spelen met een speelveldafzetting;
• voor geen enkel reserve-elftal een verplichting geldt om te moeten spelen op een hoofdveld;
• wedstrijden van categorie A te allen tijde voorrang krijgen boven wedstrijden uit categorie B;
• rekenschap moet worden gehouden met het feit dat op kunstgras gespeeld moet worden wanneer dit op de accommodatie aanwezig is (en dit veld niet is afgekeurd);
• voor de 1e elftallen hierbij een afwijkende regel geldt (uitwijk is bij inschrijving een vrije keuze)
• uitwijk van het 1e elftal naar kunstgras alleen mag/kan wanneer dit vooraf is goedgekeurd door de KNVB (zie publicatie op onze districtssite);
• Alle bekerwedstrijden, ongeacht niveau, moeten inzake afgelastingen worden beschouwd als wedstrijden van categorie A.

Wanneer de vereniging beschikt over een goedgekeurd en gecertificeerd kunstgrasveld moeten wedstrijden ook op dit veld worden gespeeld.