Contact

Adres complex rvv AGE-GGK:

Van der Duijn van Maasdamweg 601, 3045PE    Rotterdam

Kantine:

010-465 89 70

Bestuurskamer:

010-465 89 70

Corespondentie-adres:

Postbus 10101,  3004 AC    Rotterdam

KNVB nummer:

MFFS21G

Website:

www.AGEGGK.nl

E-mail:

w.vliet74@upcmail.nl

Voorzitter: 

Richard de Witte

06-442 383 59

richarddewitte@gmail.com

Vicevoorzitter: 

Bart Oole

06-465 774 44

bartoole@hotmail.com

Penningmeester: 

Sander Garcia

06-510 889 35

penningmeesterage@telfort.nl

Penningmeester: 

Peter Dekkers

06-502 477 10

penningmeesterage@telfort.nl

Secretaris wedstrijdzaken (zat) en (zon) senioren en jeugd: 

Wim van Vliet

06-510 136 68

w.vliet74@upcmail.nl

Secretaris wedstrijdzaken (zat) senioren: 

Johan van Jeveren

06-497 761 41

vera.van.jeveren@hetnet.nl

coördinator zaalvoetbal:

Ben van den Bos

06-304 139 88

ljvandenbos@casema.nl

Kantinezaken: 

Xandra van IJperen

06-473 188 45

xvanijperen@gmail.com

Kantinezaken: 

Eveliene Verkade

06-534 943 08