Contributie  2020-2021

I am text block. 

Contributie:

G- en Autistenvoetbal 145,00 €

Contributie:

Pupillen O7 t/m O9 145,00 €

Mini pupillen O6 70,00 €

Contributie:

Pupillen O10 t/m O13 170,00 €

Contributie:

Junioren O14 t/m O19 205,00 €

Contributie:

Senioren 285,00 €

Contributie:

Senioren Dames 285,00 €

In het contributiebedrag is het wasgeld van € 25,– voor het hele seizoen opgenomen.
In het contributiebedrag is tevens opgenomen:
De vrijwilligersheffing van € 55,– voor de senioren.
De vrijwilligersheffing van € 35,– voor de jeugdspelers.
Zowel de senioren als de jeugdspelers, kunnen de vrijwilligersheffing terugverdienen (zie vrijwilligersbeleid). 
Het voetbaltenue wordt aangeschaft door de vereniging en gratis beschikbaar voor de spelende leden!

Contributie:

Zaalvoetbal 220,00 €

Contributie:

Veld- en Zaalvoetbal 410,00 €

Contributie:

Niet-spelend lid 70,00 €


 De contributie kan worden overgemaakt, met vermelding van naam en lid- of factuurnummer, naar onderstaande bankrekening:

IBAN:  NL59INGB0000313626 t.n.v. avs-germinal-eds-ggk te Rotterdam

Penningmeester:

Sander Garcia 06-510 889 35 penningmeesterage@telfort.nl

Penningmeester:

Peter Dekkers 06-502 477 10 penningmeesterage@telfort.nl

Wedstrijdsecretaris:

Wim van Vliet (zon & zat) 06-510 136 68 w.vliet74@upcmail.nl

Wedstrijdsecretaris:

John van Jeveren (zat) 06-497 761 41 vera.van.jeveren@hetnet.nl