Contributie  2019-2020

Contributie:

G- en Autistenvoetbal
135,00 €

Contributie:

Pupillen O7 t/m O9
135,00 €

mini pupillen O6
60,00 €

Contributie:

Pupillen O10 t/m O13
160,00 €

Contributie:

Junioren O14 t/m O19
195,00 €

Contributie:

Senioren
275,00 €

Contributie:

Senioren Dames
275,00 €


Contributie:

Zaalvoetbal
185,00 €

Contributie:

Veld- en Zaalvoetbal
375,00 €

Contributie:

Niet-spelend lid
60,00 €


In het contributiebedrag is het wasgeld voor het hele seizoen opgenomen. Bij senioren is een vrijwilligersheffing van € 55,00 opgenomen. Ook jeugdspelers kunnen € 35,– van de contributie terugverdienen (zie vrijwilligersbeleid). De contributie kan worden overgemaakt, met vermelding van naam en lid- of factuurnummer,
naar onderstaande bankrekening:

IBAN:  NL59INGB0000313626 t.n.v. avs-germinal-eds-ggk te Rotterdam

Penningmeester:

Sander Garcia
06-510 889 35
penningmeesterage@telfort.nl

Penningmeester:

Peter Dekkers
06-502 477 10
penningmeesterage@telfort.nl

Wedstrijdsecretaris:

Wim van Vliet (zon & zat)
06-510 136 68
w.vliet74@upcmail.nl

Wedstrijdsecretaris:

John van Jeveren (zat)
06-497 761 41
vera.van.jeveren@hetnet.nl