Website

AGE-rotterdam heeft aan het maken van de website de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de website onvolledig is, onjuistheden bevat. AGE-rotterdam aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. De informatie die te zien is in de website mogen niet worden gekopieerd en er mag ook geen misbruik van gemaakt worden.  AGE-rotterdam wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden hier niet aansprakelijk  voor is. AGE-rotterdam  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch binnen halen van de website en berichten.

E-mail berichten

AGE-rotterdam heeft aan het opstellen  en verzenden van een e-mail bericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. AGE-rotterdam aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt AGE-rotterdam, u vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. AGE-rotterdam wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. AGE-rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Rotterdamse Voetbalvereniging A.G.E.